Konkurs „EKOLAURY”

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs „EKOLAURY”, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:

* Gospodarka wodno-ściekowa
* Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
* Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
* Ekoprodukt, zielone technologie
* Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
* Energooszczędność, efektywność energetyczna
* Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
* Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

oraz - po raz pierwszy:

* Czystsza Produkcja (dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego).

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2017".

Więcej informacji na stronie internetowej Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach