XI Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

 plakat Łuków