Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2019”

Zarząd Powiatu w Rybniku zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2019”. Szczegóły w ogłoszeniu.

Załączniki:

  • Ogłoszenie o konkursie
  • Formularz oferty wraz z klauzulą informacyjną
  • Program "Badania  profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2019"